Oakley House Tours

September 27, 2021 - June 30, 2022
September 27th, 2021 10:00AM - September 27th, 2021 11:00AM
September 28th, 2021 10:00AM - September 28th, 2021 11:00AM
September 29th, 2021 10:00AM - September 29th, 2021 11:00AM
September 30th, 2021 10:00AM - September 30th, 2021 11:00AM
October 1st, 2021 10:00AM - October 1st, 2021 11:00AM
October 2nd, 2021 10:00AM - October 2nd, 2021 11:00AM
October 3rd, 2021 10:00AM - October 3rd, 2021 11:00AM
October 4th, 2021 10:00AM - October 4th, 2021 11:00AM
October 5th, 2021 10:00AM - October 5th, 2021 11:00AM
October 6th, 2021 10:00AM - October 6th, 2021 11:00AM
October 7th, 2021 10:00AM - October 7th, 2021 11:00AM
October 8th, 2021 10:00AM - October 8th, 2021 11:00AM
October 9th, 2021 10:00AM - October 9th, 2021 11:00AM
October 10th, 2021 10:00AM - October 10th, 2021 11:00AM
October 11th, 2021 10:00AM - October 11th, 2021 11:00AM
October 12th, 2021 10:00AM - October 12th, 2021 11:00AM
October 13th, 2021 10:00AM - October 13th, 2021 11:00AM
October 14th, 2021 10:00AM - October 14th, 2021 11:00AM
October 15th, 2021 10:00AM - October 15th, 2021 11:00AM
October 16th, 2021 10:00AM - October 16th, 2021 11:00AM
October 17th, 2021 10:00AM - October 17th, 2021 11:00AM
October 18th, 2021 10:00AM - October 18th, 2021 11:00AM
October 19th, 2021 10:00AM - October 19th, 2021 11:00AM
October 20th, 2021 10:00AM - October 20th, 2021 11:00AM
October 21st, 2021 10:00AM - October 21st, 2021 11:00AM
October 22nd, 2021 10:00AM - October 22nd, 2021 11:00AM
October 23rd, 2021 10:00AM - October 23rd, 2021 11:00AM
October 24th, 2021 10:00AM - October 24th, 2021 11:00AM
October 25th, 2021 10:00AM - October 25th, 2021 11:00AM
October 26th, 2021 10:00AM - October 26th, 2021 11:00AM
October 27th, 2021 10:00AM - October 27th, 2021 11:00AM
October 28th, 2021 10:00AM - October 28th, 2021 11:00AM
October 29th, 2021 10:00AM - October 29th, 2021 11:00AM
October 30th, 2021 10:00AM - October 30th, 2021 11:00AM
October 31st, 2021 10:00AM - October 31st, 2021 11:00AM
November 1st, 2021 10:00AM - November 1st, 2021 11:00AM
November 2nd, 2021 10:00AM - November 2nd, 2021 11:00AM
November 3rd, 2021 10:00AM - November 3rd, 2021 11:00AM
November 4th, 2021 10:00AM - November 4th, 2021 11:00AM
November 5th, 2021 10:00AM - November 5th, 2021 11:00AM
November 6th, 2021 10:00AM - November 6th, 2021 11:00AM
November 7th, 2021 10:00AM - November 7th, 2021 11:00AM
November 8th, 2021 10:00AM - November 8th, 2021 11:00AM
November 9th, 2021 10:00AM - November 9th, 2021 11:00AM
November 10th, 2021 10:00AM - November 10th, 2021 11:00AM
November 11th, 2021 10:00AM - November 11th, 2021 11:00AM
November 12th, 2021 10:00AM - November 12th, 2021 11:00AM
November 13th, 2021 10:00AM - November 13th, 2021 11:00AM
November 14th, 2021 10:00AM - November 14th, 2021 11:00AM
November 15th, 2021 10:00AM - November 15th, 2021 11:00AM
November 16th, 2021 10:00AM - November 16th, 2021 11:00AM
November 17th, 2021 10:00AM - November 17th, 2021 11:00AM
November 18th, 2021 10:00AM - November 18th, 2021 11:00AM
November 19th, 2021 10:00AM - November 19th, 2021 11:00AM
November 20th, 2021 10:00AM - November 20th, 2021 11:00AM
November 21st, 2021 10:00AM - November 21st, 2021 11:00AM
November 22nd, 2021 10:00AM - November 22nd, 2021 11:00AM
November 23rd, 2021 10:00AM - November 23rd, 2021 11:00AM
November 24th, 2021 10:00AM - November 24th, 2021 11:00AM
November 25th, 2021 10:00AM - November 25th, 2021 11:00AM
November 26th, 2021 10:00AM - November 26th, 2021 11:00AM
November 27th, 2021 10:00AM - November 27th, 2021 11:00AM
November 28th, 2021 10:00AM - November 28th, 2021 11:00AM
November 29th, 2021 10:00AM - November 29th, 2021 11:00AM
November 30th, 2021 10:00AM - November 30th, 2021 11:00AM
December 1st, 2021 10:00AM - December 1st, 2021 11:00AM
December 2nd, 2021 10:00AM - December 2nd, 2021 11:00AM
December 3rd, 2021 10:00AM - December 3rd, 2021 11:00AM
December 4th, 2021 10:00AM - December 4th, 2021 11:00AM
December 5th, 2021 10:00AM - December 5th, 2021 11:00AM
December 6th, 2021 10:00AM - December 6th, 2021 11:00AM
December 7th, 2021 10:00AM - December 7th, 2021 11:00AM
December 8th, 2021 10:00AM - December 8th, 2021 11:00AM
December 9th, 2021 10:00AM - December 9th, 2021 11:00AM
December 10th, 2021 10:00AM - December 10th, 2021 11:00AM
December 11th, 2021 10:00AM - December 11th, 2021 11:00AM
December 12th, 2021 10:00AM - December 12th, 2021 11:00AM
December 13th, 2021 10:00AM - December 13th, 2021 11:00AM
December 14th, 2021 10:00AM - December 14th, 2021 11:00AM
December 15th, 2021 10:00AM - December 15th, 2021 11:00AM
December 16th, 2021 10:00AM - December 16th, 2021 11:00AM
December 17th, 2021 10:00AM - December 17th, 2021 11:00AM
December 18th, 2021 10:00AM - December 18th, 2021 11:00AM
December 19th, 2021 10:00AM - December 19th, 2021 11:00AM
December 20th, 2021 10:00AM - December 20th, 2021 11:00AM
December 21st, 2021 10:00AM - December 21st, 2021 11:00AM
December 22nd, 2021 10:00AM - December 22nd, 2021 11:00AM
December 23rd, 2021 10:00AM - December 23rd, 2021 11:00AM
December 24th, 2021 10:00AM - December 24th, 2021 11:00AM
December 25th, 2021 10:00AM - December 25th, 2021 11:00AM
December 26th, 2021 10:00AM - December 26th, 2021 11:00AM
December 27th, 2021 10:00AM - December 27th, 2021 11:00AM
December 28th, 2021 10:00AM - December 28th, 2021 11:00AM
December 29th, 2021 10:00AM - December 29th, 2021 11:00AM
December 30th, 2021 10:00AM - December 30th, 2021 11:00AM
December 31st, 2021 10:00AM - December 31st, 2021 11:00AM
January 1st, 2022 10:00AM - January 1st, 2022 11:00AM
January 2nd, 2022 10:00AM - January 2nd, 2022 11:00AM
January 3rd, 2022 10:00AM - January 3rd, 2022 11:00AM
January 4th, 2022 10:00AM - January 4th, 2022 11:00AM
January 5th, 2022 10:00AM - January 5th, 2022 11:00AM
January 6th, 2022 10:00AM - January 6th, 2022 11:00AM
January 7th, 2022 10:00AM - January 7th, 2022 11:00AM
January 8th, 2022 10:00AM - January 8th, 2022 11:00AM
January 9th, 2022 10:00AM - January 9th, 2022 11:00AM
January 10th, 2022 10:00AM - January 10th, 2022 11:00AM
January 11th, 2022 10:00AM - January 11th, 2022 11:00AM
January 12th, 2022 10:00AM - January 12th, 2022 11:00AM
January 13th, 2022 10:00AM - January 13th, 2022 11:00AM
January 14th, 2022 10:00AM - January 14th, 2022 11:00AM
January 15th, 2022 10:00AM - January 15th, 2022 11:00AM
January 16th, 2022 10:00AM - January 16th, 2022 11:00AM
January 17th, 2022 10:00AM - January 17th, 2022 11:00AM
January 18th, 2022 10:00AM - January 18th, 2022 11:00AM
January 19th, 2022 10:00AM - January 19th, 2022 11:00AM
January 20th, 2022 10:00AM - January 20th, 2022 11:00AM
January 21st, 2022 10:00AM - January 21st, 2022 11:00AM
January 22nd, 2022 10:00AM - January 22nd, 2022 11:00AM
January 23rd, 2022 10:00AM - January 23rd, 2022 11:00AM
January 24th, 2022 10:00AM - January 24th, 2022 11:00AM
January 25th, 2022 10:00AM - January 25th, 2022 11:00AM
January 26th, 2022 10:00AM - January 26th, 2022 11:00AM
January 27th, 2022 10:00AM - January 27th, 2022 11:00AM
January 28th, 2022 10:00AM - January 28th, 2022 11:00AM
January 29th, 2022 10:00AM - January 29th, 2022 11:00AM
January 30th, 2022 10:00AM - January 30th, 2022 11:00AM
January 31st, 2022 10:00AM - January 31st, 2022 11:00AM
February 1st, 2022 10:00AM - February 1st, 2022 11:00AM
February 2nd, 2022 10:00AM - February 2nd, 2022 11:00AM
February 3rd, 2022 10:00AM - February 3rd, 2022 11:00AM
February 4th, 2022 10:00AM - February 4th, 2022 11:00AM
February 5th, 2022 10:00AM - February 5th, 2022 11:00AM
February 6th, 2022 10:00AM - February 6th, 2022 11:00AM
February 7th, 2022 10:00AM - February 7th, 2022 11:00AM
February 8th, 2022 10:00AM - February 8th, 2022 11:00AM
February 9th, 2022 10:00AM - February 9th, 2022 11:00AM
February 10th, 2022 10:00AM - February 10th, 2022 11:00AM
February 11th, 2022 10:00AM - February 11th, 2022 11:00AM
February 12th, 2022 10:00AM - February 12th, 2022 11:00AM
February 13th, 2022 10:00AM - February 13th, 2022 11:00AM
February 14th, 2022 10:00AM - February 14th, 2022 11:00AM
February 15th, 2022 10:00AM - February 15th, 2022 11:00AM
February 16th, 2022 10:00AM - February 16th, 2022 11:00AM
February 17th, 2022 10:00AM - February 17th, 2022 11:00AM
February 18th, 2022 10:00AM - February 18th, 2022 11:00AM
February 19th, 2022 10:00AM - February 19th, 2022 11:00AM
February 20th, 2022 10:00AM - February 20th, 2022 11:00AM
February 21st, 2022 10:00AM - February 21st, 2022 11:00AM
February 22nd, 2022 10:00AM - February 22nd, 2022 11:00AM
February 23rd, 2022 10:00AM - February 23rd, 2022 11:00AM
February 24th, 2022 10:00AM - February 24th, 2022 11:00AM
February 25th, 2022 10:00AM - February 25th, 2022 11:00AM
February 26th, 2022 10:00AM - February 26th, 2022 11:00AM
February 27th, 2022 10:00AM - February 27th, 2022 11:00AM
February 28th, 2022 10:00AM - February 28th, 2022 11:00AM
March 1st, 2022 10:00AM - March 1st, 2022 11:00AM
March 2nd, 2022 10:00AM - March 2nd, 2022 11:00AM
March 3rd, 2022 10:00AM - March 3rd, 2022 11:00AM
March 4th, 2022 10:00AM - March 4th, 2022 11:00AM
March 5th, 2022 10:00AM - March 5th, 2022 11:00AM
March 6th, 2022 10:00AM - March 6th, 2022 11:00AM
March 7th, 2022 10:00AM - March 7th, 2022 11:00AM
March 8th, 2022 10:00AM - March 8th, 2022 11:00AM
March 9th, 2022 10:00AM - March 9th, 2022 11:00AM
March 10th, 2022 10:00AM - March 10th, 2022 11:00AM
March 11th, 2022 10:00AM - March 11th, 2022 11:00AM
March 12th, 2022 10:00AM - March 12th, 2022 11:00AM
March 13th, 2022 10:00AM - March 13th, 2022 11:00AM
March 14th, 2022 10:00AM - March 14th, 2022 11:00AM
March 15th, 2022 10:00AM - March 15th, 2022 11:00AM
March 16th, 2022 10:00AM - March 16th, 2022 11:00AM
March 17th, 2022 10:00AM - March 17th, 2022 11:00AM
March 18th, 2022 10:00AM - March 18th, 2022 11:00AM
March 19th, 2022 10:00AM - March 19th, 2022 11:00AM
March 20th, 2022 10:00AM - March 20th, 2022 11:00AM
March 21st, 2022 10:00AM - March 21st, 2022 11:00AM
March 22nd, 2022 10:00AM - March 22nd, 2022 11:00AM
March 23rd, 2022 10:00AM - March 23rd, 2022 11:00AM
March 24th, 2022 10:00AM - March 24th, 2022 11:00AM
March 25th, 2022 10:00AM - March 25th, 2022 11:00AM
March 26th, 2022 10:00AM - March 26th, 2022 11:00AM
March 27th, 2022 10:00AM - March 27th, 2022 11:00AM
March 28th, 2022 10:00AM - March 28th, 2022 11:00AM
March 29th, 2022 10:00AM - March 29th, 2022 11:00AM
March 30th, 2022 10:00AM - March 30th, 2022 11:00AM
March 31st, 2022 10:00AM - March 31st, 2022 11:00AM
April 1st, 2022 10:00AM - April 1st, 2022 11:00AM
April 2nd, 2022 10:00AM - April 2nd, 2022 11:00AM
April 3rd, 2022 10:00AM - April 3rd, 2022 11:00AM
April 4th, 2022 10:00AM - April 4th, 2022 11:00AM
April 5th, 2022 10:00AM - April 5th, 2022 11:00AM
April 6th, 2022 10:00AM - April 6th, 2022 11:00AM
April 7th, 2022 10:00AM - April 7th, 2022 11:00AM
April 8th, 2022 10:00AM - April 8th, 2022 11:00AM
April 9th, 2022 10:00AM - April 9th, 2022 11:00AM
April 10th, 2022 10:00AM - April 10th, 2022 11:00AM
April 11th, 2022 10:00AM - April 11th, 2022 11:00AM
April 12th, 2022 10:00AM - April 12th, 2022 11:00AM
April 13th, 2022 10:00AM - April 13th, 2022 11:00AM
April 14th, 2022 10:00AM - April 14th, 2022 11:00AM
April 15th, 2022 10:00AM - April 15th, 2022 11:00AM
April 16th, 2022 10:00AM - April 16th, 2022 11:00AM
April 17th, 2022 10:00AM - April 17th, 2022 11:00AM
April 18th, 2022 10:00AM - April 18th, 2022 11:00AM
April 19th, 2022 10:00AM - April 19th, 2022 11:00AM
April 20th, 2022 10:00AM - April 20th, 2022 11:00AM
April 21st, 2022 10:00AM - April 21st, 2022 11:00AM
April 22nd, 2022 10:00AM - April 22nd, 2022 11:00AM
April 23rd, 2022 10:00AM - April 23rd, 2022 11:00AM
April 24th, 2022 10:00AM - April 24th, 2022 11:00AM
April 25th, 2022 10:00AM - April 25th, 2022 11:00AM
April 26th, 2022 10:00AM - April 26th, 2022 11:00AM
April 27th, 2022 10:00AM - April 27th, 2022 11:00AM
April 28th, 2022 10:00AM - April 28th, 2022 11:00AM
April 29th, 2022 10:00AM - April 29th, 2022 11:00AM
April 30th, 2022 10:00AM - April 30th, 2022 11:00AM
May 1st, 2022 10:00AM - May 1st, 2022 11:00AM
May 2nd, 2022 10:00AM - May 2nd, 2022 11:00AM
May 3rd, 2022 10:00AM - May 3rd, 2022 11:00AM
May 4th, 2022 10:00AM - May 4th, 2022 11:00AM
May 5th, 2022 10:00AM - May 5th, 2022 11:00AM
May 6th, 2022 10:00AM - May 6th, 2022 11:00AM
May 7th, 2022 10:00AM - May 7th, 2022 11:00AM
May 8th, 2022 10:00AM - May 8th, 2022 11:00AM
May 9th, 2022 10:00AM - May 9th, 2022 11:00AM
May 10th, 2022 10:00AM - May 10th, 2022 11:00AM
May 11th, 2022 10:00AM - May 11th, 2022 11:00AM
May 12th, 2022 10:00AM - May 12th, 2022 11:00AM
May 13th, 2022 10:00AM - May 13th, 2022 11:00AM
May 14th, 2022 10:00AM - May 14th, 2022 11:00AM
May 15th, 2022 10:00AM - May 15th, 2022 11:00AM
May 16th, 2022 10:00AM - May 16th, 2022 11:00AM
May 17th, 2022 10:00AM - May 17th, 2022 11:00AM
May 18th, 2022 10:00AM - May 18th, 2022 11:00AM
May 19th, 2022 10:00AM - May 19th, 2022 11:00AM
May 20th, 2022 10:00AM - May 20th, 2022 11:00AM
May 21st, 2022 10:00AM - May 21st, 2022 11:00AM
May 22nd, 2022 10:00AM - May 22nd, 2022 11:00AM
May 23rd, 2022 10:00AM - May 23rd, 2022 11:00AM
May 24th, 2022 10:00AM - May 24th, 2022 11:00AM
May 25th, 2022 10:00AM - May 25th, 2022 11:00AM
May 26th, 2022 10:00AM - May 26th, 2022 11:00AM
May 27th, 2022 10:00AM - May 27th, 2022 11:00AM
May 28th, 2022 10:00AM - May 28th, 2022 11:00AM
May 29th, 2022 10:00AM - May 29th, 2022 11:00AM
May 30th, 2022 10:00AM - May 30th, 2022 11:00AM
May 31st, 2022 10:00AM - May 31st, 2022 11:00AM
June 1st, 2022 10:00AM - June 1st, 2022 11:00AM
June 2nd, 2022 10:00AM - June 2nd, 2022 11:00AM
June 3rd, 2022 10:00AM - June 3rd, 2022 11:00AM
June 4th, 2022 10:00AM - June 4th, 2022 11:00AM
June 5th, 2022 10:00AM - June 5th, 2022 11:00AM
June 6th, 2022 10:00AM - June 6th, 2022 11:00AM
June 7th, 2022 10:00AM - June 7th, 2022 11:00AM
June 8th, 2022 10:00AM - June 8th, 2022 11:00AM
June 9th, 2022 10:00AM - June 9th, 2022 11:00AM
June 10th, 2022 10:00AM - June 10th, 2022 11:00AM
June 11th, 2022 10:00AM - June 11th, 2022 11:00AM
June 12th, 2022 10:00AM - June 12th, 2022 11:00AM
June 13th, 2022 10:00AM - June 13th, 2022 11:00AM
June 14th, 2022 10:00AM - June 14th, 2022 11:00AM
June 15th, 2022 10:00AM - June 15th, 2022 11:00AM
June 16th, 2022 10:00AM - June 16th, 2022 11:00AM
June 17th, 2022 10:00AM - June 17th, 2022 11:00AM
June 18th, 2022 10:00AM - June 18th, 2022 11:00AM
June 19th, 2022 10:00AM - June 19th, 2022 11:00AM
June 20th, 2022 10:00AM - June 20th, 2022 11:00AM
June 21st, 2022 10:00AM - June 21st, 2022 11:00AM
June 22nd, 2022 10:00AM - June 22nd, 2022 11:00AM
June 23rd, 2022 10:00AM - June 23rd, 2022 11:00AM
June 24th, 2022 10:00AM - June 24th, 2022 11:00AM
June 25th, 2022 10:00AM - June 25th, 2022 11:00AM
June 26th, 2022 10:00AM - June 26th, 2022 11:00AM
June 27th, 2022 10:00AM - June 27th, 2022 11:00AM
June 28th, 2022 10:00AM - June 28th, 2022 11:00AM
June 29th, 2022 10:00AM - June 29th, 2022 11:00AM
June 30th, 2022 10:00AM - June 30th, 2022 11:00AM

Site Staff and volunteers will guide visitors through the past on a tour of Historic Oakley House circa 1815. The tour of the three story house includes its origins, those that lived or worked there, and the arrival of our most famous visitor the artist naturalist John James Audubon in 1821.   Discussed as well are the interactions of the free and enslaved people of a plantation and life in late Colonial and Early America in Louisiana. Tours will be given on the hour between 10 a.m. and 4 p.m. daily.  An admission is charged.